Adakah kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Majlis Sukan Negeri Sabah boleh digunapakai oleh orang awam dan adakah mesra OKU?

Kemudahan-kemudahan tidak boleh digunapakai oleh orang awam, walaubagaimana pun, kemudahan dan peralatan sukan dikawal selia dibawah Lembaga Sukan Negeri Sabah

Category: 
Awam