Adakah Majlis Sukan Negeri Sabah menetapkan syarat umur untuk menjadi seorang atlet negeri?

Tidak ada penetapan umur

Category: 
Awam