Adakah Majlis Sukan Negeri Sabah menyediakan program khusus kepada atlet-atlet tertentu?

Majlis Sukan Negeri Sabah menyusun Program berdasarkan klasifikasi atlet

  1. Atlet Pelapis (Pembangunan)
  2. Atlet Elite (Kebangsaan/ Antarabangsa)
  3. Atlet Paralimpik
Category: 
Atlet