Apakah keistimewaan yang diberikan kepada atlet Negeri Sabah yang mewakili Negara?

Majlis Sukan Negeri Sabah akan memberi bantuan RM1,000.00 setiap penyertaan di peringkat antarabangsa serta kemudahan yang di anggap perlu

Category: 
Atlet