Apakah peranan utama Majlis Sukan Negeri Sabah?

Peranan utama MSNS adalah membantu persediaan sukan berprestasi tinggi menghadapi kejohanan peringkat Negeri, Kebangsaan dan antarabangsa

Category: 
Awam