Bagaimana cara untuk menyertai kursus yang dianjurkan oleh Majlis Sukan Negeri Sabah?

Permohonan boleh dibuat dengan memuat turun borang-borang permohonan kursus yang terdapat di laman web Majlis Sukan Negeri Sabah dan menghantar borang tersebut ke Bahagian Sains Sukan, Majlis Sukan Negeri Sabah melalui FAX: 088-538390 atau email christle.msns@gmail.com

Category: 
Jurulatih