Bahagian Pembangunan Sukan

 1. Merancang dan menyusun program Sukan Negeri terhadap pembangunan sukan (TID)
 2. Membuat pemantauan serta menjaga hal ehwal  atlet dan jurulatih.
 3. Bertanggunjawab menubuhkan dan memantau Pusat Latihan Negeri (PLN)
 4. Bertanggungjawab menyediakan dan mendokumentasikan program Sukan Negeri
 5. Bertanggungjawab mengurus kebajikan atlet serta berkerjasama dengan Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKEB
 6. Menyusun dan menyelaras program sukan negeri
 7. Talent Identification Development
  • Peserta bawah 15 tahun
  • Objektif:
   • Menarik minat kanak-kanak
   • Pendedahan kemahiran asas sukan
   • Memupuk dispilin/ nilai-nilai murni
   • Mengamalkan / menanam kerjasama
   • Menggalakkan penglibatan dan sokongan ibubapa
 8. Orang Kelainan Upaya (OKU)
  • Menyelaras penyertaan atlet OKU di peringkat negeri , kebangsaan dan antarabangsa
  • Agensi yang terlibat
   • Kementerian Belia dan Sukan Sabah
   • Jabatan Belia dan Sukan (P) Sabah
   • Jabatan Pelajaran Negeri Sabah (Pendidikan Khas)
   • Jabatan Kebajikan Masyarakat
   • Majlis Sukan Negeri Sabah