Bahagian Pengurusan Acara

 1. Merancang dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti sukan Negeri/ Kebangsaan/ Antarabangsa;
 2. Bekerjasama dengan Kementerian, Jabatan dan Persatuan Sukan Negeri dalam penganjuran sukan;
 3. Membantu penyertaan atlet di pertandingan Kebangsaan dan Antarabangsa
  • Penyediaan Atlet untuk :-
   • Sukan BIMP-EAGA Ke - 8, Labuan 2014
   • Sukan SEA Ke-28, Singapore 2015
   • Sukan Malaysia (SUKMA) XVIII, KL 2015
   • Sukan Borneo Ke-6, KALBAR 2015
   • Sukan Malaysia (SUKMA) XVIX, Sarawak 2016