Bahagian Sains Sukan & Kejurulatihan

KURSUS SAINS SUKAN

 1. Merancang dan melaksanakan kursus:-
  1. Tahap 1
   1.   5 hari
   2.   Minimum 40 orang
   3.   Yuran RM200.00
   4.   Peperiksaan - Lulus 60%
  2. Tahap 2
   1.   Lulus KSS Tahap I - 60% ke atas
   2.   6 hari
   3.   Minimum 40 orang
   4.   Yuran RM 250.00
   5.   Peperiksaan Lulus - 60%
  3. Tahap 3
   1.   KSS Tahap II - 60%
   2.   7 Hari
   3.   Minimum 30 orang
   4.   Yuran RM 300.00
   5.   Peperiksaan dan VIVA (Kajian Padang - 3 bulan selepas kursus)

 

KURSUS PENGURUSAN SUKAN KEBANGSAAN

 1. Tahap 1
  1.   5 hari
  2.   Minimum 40 orang
  3.   Yuran RM220.00
  4.   Peperiksaan - Lulus 50% tetapi kelayakkan ke tahap 2 60%
    

PROGRAM PENDIDIKAN KEJURULATIHAN BERTERUSAN (CCE)

 1. Merancang dan melaksanakan kursus;-
  • Kursus FACE
  • Kursus BCE
  • Kursus ACE
 2. Merancang dan melaksanakan kursus, seminar, klinik dan sebagainya untuk Jurulatih bagi meningkatkan pengetahuan Jurulatih;
 3. Pembangunan Jurulatih Spesifik di peringkat Negeri, Bahagian dan Daerah;
 4. Turut menyelaras program peningkatan kualiti serta pemindahan teknologi antara jurulatih luar negara dan jurulatih tempatan;
 5. Menggalakkan sikap mengaplikasi aspek sains sukan dalam perlaksanaan sains sukan dikalangan jurulatih-jurulatih negeri.