FESMAS

1.      NAMA

1.1     Kejohanan ini dinamakan ”FESTIVAL SUKAN NEGERI-NEGERI SE-MALAYSIA (FESMAS)”

2.     LATARBELAKANG

2.1     Festival Sukan Majlis Sukan Se-Malaysia merupakan acara tahunan yang akan dianjurkan mengikut sistem penggiliran yang dibincangkan melalui Jawatankuasa Induk Festival Sukan Majlis Sukan Negeri-negeri SeMalaysia yang mana ahli-ahli terdiri daripada Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Malaysia dan Pengarah-pengarah Majlis Sukan Negeri.

2.2     Penganjuran Festival Sukan Majlis Sukan Negeri-negeri Se-Malaysia atau dikenali sebagai Sukan FESMAS telah diperkenalkan sejak tahun 1998 lagi.

2.3     Sukan FESMAS diwujudkan bertujuan untuk membolehkan seluruh tenaga dan warga kerja Majlis Sukan Negeri-negeri dihimpunkan bagi berkongsi pandangan serta pendapat dalam suasana santai dan muhibah.

2.4     Selain itu bertujuan mewujudkan / mengekalkan budaya bersukan dikalangan pegawai dan warga kerja Majlis Sukan Negeri-negeri sebagai role model kepada pembangunan sukan dan masyarakat umum-nya.