Kem Bina Semangat untuk persediaan Sukma XVIIII Sarawak, 2016 di Biro Tatanegara Kundasang pada 13-19 Mac 2016

Photo: 
Album Year: 
2016